2022 06 Ortessa Veyzle 343 (2)
  1. Veyzle
  2. Nieuws
  3. Nieuws
  4. veyzle sluit zich aan bij CELAB – Europe als inzamelaar van siliconenpapier

veyzle sluit zich aan bij CELAB – Europe als inzamelaar van siliconenpapier

veyzle sluit zich aan bij CELAB – Europe als inzamelaar van siliconen papier

veyzle, onderdeel van de Ortessa Groep, is al decennia lang actief in de papierrecyclingindustrie. Hun kernactiviteit is het inzamelen, sorteren, snijden en persen van siliconenpapier vellen en deze voorbereiden voor het hergebruik in gespecialiseerde fabrieken, zoals Wepa, een betrouwbare leverancier en partner.

“CELAB is het toonaangevende Europese initiatief op het gebied van het recyclen van siliconenpapier in de etikettenindustrie en omvat verschillende werkstromen die gericht zijn op het begrijpen en verbeteren van belangrijke aspecten van lokale recyclingbehoeftes” aldus Bas Ruijters, Sales Manager bij veyzle. Samenwerking in de waardeketen is belangrijk dan ooit legt hij uit: “Wij zijn voortdurend op zoek naar duurzame oplossingen uit reststromen. Wij geloven dat openheid/eerlijkheid en transparantie tussen producenten, verwerkers en eindverwerkers de sleutel zijn tot het bereiken van duurzame oplossingen. veyzle is verheugd om zich aan te sluiten bij het CELAB netwerk om kennis over siliconenpapier in de industrie te delen, met de ambitie om circulariteit te vergroten en de waarde van het papier te behouden.”

Namens CELAB-Europe voegt project manager Ophélie Gourdou toe:

“Als CELAB-Europe verwelkomen we veyzle als nieuwe inzamelingspartner in Frankrijk, Duitsland en de Benelux. Het project CELAB is opgericht om alle onderdelen van de ‘circulaire waardeketen’ met elkaar te verbinden om de beschikbaarheid van recyclingoplossingen voor siliconenpapier te stimuleren. Met de toevoeging van veyzle zetten we een goede stap in het bereiken van de ambitie. Ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken als actieve bijdrager aan een circulair bedrijfsmodel voor de labelindustrie.”

 

ENGLISH BELOW

veyzle joins CELAB-Europe as a collector of release paper liners.

veyzle, part of the Ortessa Group, has been active in the paper recycling industry for decades. Key activity is the collection, sorting, cutting, and pressing of the release paper liners and preparing them for recycling in specialized factories, such as Wepa, a preferred supplier and partner.

"CELAB is Europe’s leading label industry liner recycling initiative and includes several interconnected workstreams focused on understanding and improving important aspects of local recycling needs" according to Bas Ruijters, Sales Manager. Value chain cooperation is more important than ever he explains: “We are constantly looking for sustainable solutions from residual streams. We believe that openness and transparency between producers, processors, and end processors are key to achieving sustainable solutions. veyzle is pleased to join the CELAB network and share our knowledge in the release liner industry, with the ambition to increase circularity and retain the value of the paper.”

On behalf of CELAB-Europe, project manager Ophélie Gourdou adds "As CELAB-Europe, we welcome the application of veyzle as a new collection partner in France, Germany and Benelux. The project consortium CELAB was set up to connect all parts of the ‘circular supply chain’ to stimulate the availability of recycling solutions for liner and matrix recycling. With the addition of veyzle, we are taking an additional step in achieving that ambition. I look forward to working with them as an active contributor to a circular business model for the label industry.”

veyzle gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.