2022 06 Ortessa Veyzle 343
  1. Veyzle
  2. Over veyzle
  3. Certificeringen

Certificeringen

Trotse bezitter

veyzle is in het trotse bezit van de volgende certificeringen:

OPK & CA+
Het OPK-certificaat (Oude Papier en Karton) is een certificering verstrekt door de FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie), die de Nederlandse oudpapierindustrie vertegenwoordigt. Het certificaat wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan specifieke kwaliteitsnormen bij de inzameling, sortering en verwerking van oud papier en karton.

Het CA+ certificaat is een certificering verstrekt door de FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie) aan bedrijven in de oudpapierindustrie die voldoen aan specifieke criteria met betrekking tot kwaliteit, milieu en veiligheid.

Het CA+ certificaat heeft als doel om de kwaliteit en duurzaamheid van de oudpapierketen te waarborgen en te bevorderen. Bedrijven die dit certificaat behalen, hebben aangetoond dat ze voldoen aan strenge eisen op het gebied van inzameling, sortering, verwerking en handel van oud papier en karton.

Om het CA+ certificaat te verkrijgen, moeten bedrijven aantonen dat ze werken volgens de geldende wet- en regelgeving en de door de FNOI vastgestelde normen.

Professionaliseren door certificeren in de recyclingbranche - Lejeune
ISO14001
Het ISO 14001-certificaat is een internationaal erkende norm voor milieumanagementsystemen. Het is onderdeel van de ISO 14000-normenreeks, die richtlijnen biedt voor organisaties om effectief milieubeheer te implementeren. 

Om het ISO 14001-certificaat te behalen, moet een organisatie voldoen aan specifieke eisen. Dit omvat onder andere het opstellen van een milieubeleid, het vaststellen van meetbare doelstellingen voor milieuprestaties, het implementeren van passende processen en procedures, en het uitvoeren van regelmatige interne en externe audits.
ISO 14001 (Environmental Management) - Eurofins Scientific
ISO9001
Het ISO 9001-certificaat is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het is onderdeel van de ISO 9000-normenreeks, die richtlijnen biedt voor organisaties om een effectief kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren.

Om het ISO 9001-certificaat te behalen, moet een organisatie voldoen aan specifieke eisen. Dit omvat onder andere het opstellen van een kwaliteitsbeleid, het vaststellen van meetbare kwaliteitsdoelstellingen, het implementeren van passende processen en procedures, en het uitvoeren van regelmatige interne en externe audits.
ISO 9001 Logo PNG vector in SVG, PDF, AI, CDR format

veyzle gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.