2022 06 Ortessa Veyzle 354 Bewerkt
  1. Veyzle
  2. Over veyzle
  3. Code of Conduct

Ortessa zet in op het creëren van duurzame verbindingen en het vinden van nieuwe wegen en kansen, waardoor we samen nog bewuster kunnen omgaan met de aarde waarop we mogen leven. We werken daarbij aan de hand van de SDG’s aan een goede balans tussen economische duurzaamheidecologische duurzaamheid en sociale duurzaamheid. In onze Code of Conduct verklaart iedere stakeholder van veyzle zich aan de genoemde afspraken. 

Code of Conduct
Ortessa is een groep van ondernemende afvalbedrijven met ieder een eigen specialisme, maar met één duidelijke intentie: Open Over Afval. Daarbij zet Ortessa in op het creëren van duurzame verbindingen en het vinden van nieuwe wegen en kansen, waardoor we samen nog bewuster kunnen omgaan met de aarde waarop we mogen leven. Daarbij gaan economische duurzaamheid, ecologische duurzaamheid en sociale duurzaamheid hand in hand.

De Ortessa Code of Conduct is gebaseerd op het Europees Sociaal Handvest, de ILO- verklaring juni 1998, het ILO-verdrag 169 en de Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling 19921. Ortessa erkent de fundamentele beginselen van mensenrechten, zoals beschreven in de Universele Verklaring Rechten van de Mens (Verenigde Naties 1948) en verwacht dit ook van de Ortessa stakeholders. Waaronder:

  • Gelijke behandeling van medewerkers, waarbij niet wordt gediscrimineerd op grond van ras, religie, leeftijd, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, geslacht, identiteit of expressie, burgerlijke staat, zwangerschap, politieke overtuiging of handicap, noch op enige andere grond. #GelijkeBehandeling

  • Geen kinderarbeid, waarbij in dit verband onder ‘kind’ wordt verstaan iedere persoon die werkzaam is onder de leeftijd van 15 jaar of een hogere leeftijd wanneer de minimumleeftijd voor arbeid in het land waarin de arbeid wordt verricht bij wet op die hogere leeftijd is vastgesteld. Alle internationale wet- en regelgeving op dit vlak dient zonder enige concessie gerespecteerd te worden. #GeenKinderarbeid

  • Wederzijdse vrijwillige afspraken zonder enige vorm van dwang. En daarbij mogen medewerkers in geen enkele situatie worden gedwongen of verplicht om door de overheid uitgegeven identificatiepapieren, paspoorten of werkvergunningen af te staan als voorwaarde voor werk. #GeenGedwongenArbeid

  • Een veilige en gezonde werkplek/werkomgeving voor medewerkers. #GoedeArbeidsomstandigheden

  • Volledige uitsluiting van omkoping, corruptie en verboden handelspraktijken. #ZakelijkeIntegriteit

veyzle gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.