Port Of Paper Newmore 1298
  1. Veyzle
  2. Nieuws
  3. Nieuws
  4. Moeizame papiermarkt

Moeizame papiermarkt; Hoe staan we ervoor en wat voorziet de toekomst?

Prijzen ondersoorten papier stabiel (laag), midden- en bovensoorten zakken verder weg en toekomst voorziet lagere volumes papier.

Sinds de zomer van 2023 zien we in de sector voor papierrecycling dat de prijzen van de ondersoorten, zoals bont papier en karton, flink zijn gedaald. En ondanks het lage prijsniveau de laatste twee à drie maanden stabiliseert, zakken de prijzen van de midden- en betere soorten steeds verder weg. 

In deze markt is het momenteel lastig om afnemers voor het papier te vinden. Bestaande volumes en contracten worden maar net ingevuld, en op extra tonnen hoeven we even niet te rekenen. Fabrieken hebben productiestops door onder andere afnemende vraag in de markt, gestegen energiekosten en het gebrek aan personeel. 

Ook wordt er kritisch gekeken naar de kwaliteit wat overigens inherent is aan deze marktontwikkelingen. Want bij een hoge doorzet en vraag, wil men nog wel eens wat soepeler omgaan met de acceptatie normen, terwijl men kritisch wordt/blijft bij een krappe markt en lage vraag. 

Hoe speelt veyzle in op deze ontwikkelingen?

Door er jaarlijks voor te zorgen dat er voldoende contractvolumes naar fabrieken gaat, wordt er een bulk van de voorraad afgedekt. Hiermee garanderen we dat materiaal ingenomen kunnen worden door klanten, waarna deze afgezet kunnen worden naar afnemers. 

veyzle opereert al jarenlang in de sector en beschikt dus over een zeer groot netwerk aan afzetkanalen, waardoor we erg flexibel zijn om afnemers in te vinden voor onze verschillende papiersoorten. 

Middels onze overslaglocaties kunnen we noodzakelijke sorteringen verzorgen, waardoor ons eindproduct of de grondstoffen naar papierfabrieken voldoen aan de gewenste kwaliteitsnorm. Hierbij vragen we ook aan de klanten om maximaal mee te werken waar kan, want een goede bronscheiding voorkomt vervuiling en afkeuren.

Wat is de verwachting voor de rest van het jaar?
Uit een recente enquête, afgenomen door branchevereniging FNOI, is gebleken dat er een afname is geweest van circa 7% aan huishoudelijk papier en dat er ook bij bedrijven minder papier vrijkomt (afname van 1,2%). De verwachting voor de komende tijd blijft hetzelfde, de volumes zullen verder dalen. 

Samen met onze klanten, afnemers en ons team slaan wij ons door deze moeilijkere tijden heen in het vertrouwen dat de markt op enig moment weer aantrekt. Daarnaast zoekt veyzle naar alternatieve volumes of nieuwe innovatieve verwerkingsmogelijkheden.

veyzle gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.