Van hout naar vezel

Om nieuwe circulaire initiatieven te ontwikkelen is het belangrijk om te snappen hoe papier is opgebouwd.

Van Hout naar Vezel

Papier bestaat voornamelijk uit vezelstoffen, hulpstoffen en water. De vezelstoffen vormen het hoofdbestanddeel van papier.

veyzle legt je graag de verschillende soorten vezels en de herkomst ervan uit. Daarna leer je alles over het ontsluiten van vezelgrondstoffen. Als we kijken naar de herkomst van vezels kunnen we de volgende soorten onderscheiden:

  • plantaardige vezels
  • dierlijke vezels
  • synthetische vezels
  • minerale vezels

Voor de papierindustrie zijn de vezels afkomstig van planten het belangrijkst. In theorie is het mogelijk om papier te maken van alle plantaardige vezels, maar in de praktijk maakt de industrie– voornamelijk om economische redenen – gebruik van:

zaadvezels van de katoenplant
bastvezels van de vlasplant
vezels van grassen (zoals esparto) en granen (bijvoorbeeld stro)
houtvezels van naald- en loofbomen
vezels van oud papier

Plantaardige vezels hebben draadvormige elementen die zijn opgebouwd uit langgerekte cellen. Door hechting maken ze verbinding met elkaar, wat fabricage van papier mogelijk maakt. Elke cel vormt een celwand die bestaat uit cellulose, hemicellulosen en lignine. Met name de cellulose en hemicellulose vezels zijn geschikt voor de fabricage van papier van hoge kwaliteit. Het bestanddeel lignine in papier is ongewenst, omdat het verkleuring veroorzaakt bij blootstelling aan licht. Het beste voorbeeld daarvan is de krant van een paar dagen oud.