Verzekeringspremies fors omhoog voor afval- en recyclingsbranche

Bron: FNOI

De brandverzekeringsmarkt is de afgelopen jaren geconfronteerd met grote schades. De toenemende schadelast heeft negatieve resultaten bij (her)verzekeraars tot gevolg. Daarnaast verplicht de Europese Richtlijn Solvency II de verzekeraars tot het aanhouden van grotere financiƫle buffers. Dit heeft geleid tot het snijden in de 'slechtere verzekeringsrisico's'.

De verzekeringspremies gaan fors omhoog, capaciteit bij verzekeraars voor 'zware brandrisico's is substantieel minder en er wordt kritisch gekeken naar het preventieniveau. Hierdoor moeten steeds meer en zwaardere preventieve maatregelen genomen worden. Er is vrijwel geen concurrentie meer tussen de verzekeraars. Voor bepaalde risico's (o.a. Afval & Recycling) is veel inspanning nodig om het brandrisico (volledig) af te dekken.

De FNOI-leden die in het Papiercover deelnemen hebben van verzekeraars een opzegging ontvangen per contractsvervaldatum 1-1-2020. Aon Risk Solutions is in gesprek met verzekeraars over voortzetting van het Papiercover en de voorwaarden. In verband met de verharde markt is een aanpassing van de premie en eigen risico niet te voorkomen.

Lees hier het hele artikel