Investeringen in de papierlocaties

Vanaf 1 december zijn we vol energie gestart met het apart zetten van ons papierbedrijf onder de naam veyzle. We hebben de afgelopen periode geïnventariseerd welke investeringen we moeten doen om onze veyzle locaties in Sittard en Hoensbroek toekomstbestendig te maken.

Op dit moment vinden er diverse ombouwwerkzaamheden plaats op onze depots in Sittard en in Hoensbroek. We zijn reeds gestart met de bouw van een put voor een nieuwe transportband, een papierpers in Sittard wordt vervangen door een nieuwe papierpers en daarnaast vindt er een optimalisatie plaats van een andere pers. Ook wordt het terrein in Hoensbroek geheel opnieuw ingericht. De planning is dat we in de maand juni deze activiteiten (grotendeels) hebben afgerond! Wij vertrouwen erop je hierna nog beter van dienst te kunnen zijn. Tijdens de verbouwingswerkzaamheden zullen we ons best doen dat jij als relatie hier zo min mogelijk hinder van ondervindt.

Als onderdeel van de keuzes die we hebben gemaakt zullen we onze papiervestiging in Voerendaal sluiten per 1 juli a.s. Tot die tijd kun je nog gewoon aanleveren in Voerendaal. Daarna heten we je van harte welkom op onze vestigingen in Hoensbroek of Sittard.