Fors naar beneden!

Dat is de richting van de oudpapierprijzen in de komende periode, aldus de informatie via Marktberichten Oudpapier. In augustus was al een flinke daling van de prijzen te zien, maar dit zet onverminderd door in september. Naast een zeldzame daling van ca. € 100,- per ton in de afgelopen periode voor karton en bont, zien we nu ook de betere kwaliteiten onderuit gaan.

Op de (terechte) vraag of dit gaat aanhouden of weer snel verbeterd is het antwoord lastig te geven. De markt is momenteel zo turbulent, dat het daarom erg daarom lastig is om voorspellingen te doen.

Het aanbod in de markt is redelijk stabiel gebleven, echter is de vraag van fabrieken afgenomen wat ertoe leidt dat fabrieken met hoge voorraden kampen. Een automatisch effect is dat er dan (nog) kritischer wordt gekeken naar de kwaliteit en de kans op afkeuren toenemen. De combinatie van dalende consumentenvertrouwen, een verminderde koopkracht (inflatie) en fors gestegen energieprijzen hebben een negatieve uitwerking. Wel zien we enige beweging in export naar het Verre Oosten, maar is het nog afwachten of zich dat gaat ontwikkelen naar serieuze volumes.

Houd onze site in de gaten voor de verdere ontwikkelingen.